Schoolklimaat en veiligheid
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Toelichting van de school
Wij hebben op de Boomladder al deze zaken vastgelegd in het veiligheidsprotocol. Zie hiervoor de bijlage.