Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 84,2School: 84,2School: 76,6School: 76,6School: 75,2School: 75,2School: 78,1School: 84,2School: 76,6School: 75,2Inspectie-ondergrens: 78,8Inspectie-ondergrens: 78,7Inspectie-ondergrens: 78,8Inspectie-ondergrens: 78,7
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De Boomladder is een school waar het halen van voldoende eindopbrengsten geen vanzelfsprekendheid is. Leerkrachten en leerlingen moeten er hard voor werken. In de afgelopen jaren hebben we veel werk gemaakt van wat we noemen Zicht op ontwikkeling. Dat zit op verschillende niveaus, te beginnen bij de leerkrachten en de zorgcoördinatoren. Daarnaast hebben we gemerkt dat het ook heel belangrijk is, dat de leerling zelf ook goed zicht heeft op haar/zijn ontwikkeling. Wat kun je al, wat vind je nog moeilijk en wat wil je over bijvoorbeeld 6 weken onder de knie hebben? Dit"Leren zichtbaar maken" vindt vooral plaats in de bovenbouw, maar zal in de komende jaren steeds meer in ons hele onderwijs een plek krijgen. We vergelijken leerlingen ook steeds meer met zichzelf i.p.v. met de gemiddelde leerling. Het afgelopen schooljaar hebben we met groep 8 hier vol op ingezet en het resultaat was ernaar, want de eindopbrengsten waren dik voldoende.