Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 0,7% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 2,5% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 5,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 7,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 15,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 10,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 10,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 5,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
De scholen van Voortgezet Onderwijs sturen ons de resultaten van onze oud-leerlingen toe. Jaarlijks gebruiken wij deze gegevens om te kijken hoe zorgvuldig onze adviezen zijn. Hierbij is ook de informatie van die VO scholen van belang die zij geven bij de warme overdracht. De warme overdracht is het bespreken van toekomstige leerlingen.