Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Het gaat immers om het wel en wee van uw kind. Wij willen u op de hoogte houden van en betrekken bij wat er allemaal op school gebeurt. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Immers: een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind. Er zijn verschillende manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij onze school en waarop wij u informeren over uw kind of onze school.
·         Afspraken maken Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan is dit natuurlijk mogelijk. Wij verzoeken u daarvoor een afspraak te maken met de leerkracht zodat u rustig met hem/haar kunt praten. Let op, we plannen geen gesprekken voor schooltijd.
·         Ouderhulp Met grote regelmaat zullen we (team of ouderraad) uw hulp inroepen bij allerlei activiteiten. Zonder uw hulp zijn wij vaak nergens en zouden bepaalde zaken zelfs niet door kunnen gaan. Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen!