Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,2School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,3
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1397 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 925
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de leerlingen van Sancta zich prettig en veilig voelen binnen de school. Dat blijkt ook uit het onderstaande onderzoek 'Schoolklimaat en Veiligheid'.