Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Sancta Maria hecht aan kwaliteit en is voortdurend alert op verbeteringen van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de onderwijsresultaten binnen secties, MT en bestuur geëvalueerd. Aanvullend worden acties ter verbeteringen opgesteld en uitgevoerd.  
In oktober 2019 heeft de Inspectie de uitkomsten van het laatste Themabezoek (toetsing en afsluiting) aan onze school gepubliceerd. 
Sancta heeft de beoordeling 'Goed' gekregen. 
Wij zijn tevreden over deze uitkomst, het rapport is toegevoegd aan deze pagina. Het betreft het VWO-themaonderzoek op OP8 (toetsing en afsluiting) De werkwijze die is onderzocht is identiek voor onze HAVO-afdeling.