Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal ouders\verzorgers: 1397 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 640
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Sancta onderzoekt tevredenheid jaarlijks onder leerlingen, ouders en medewerkers. 
Het oudertevredenheidsonderzoek van Scholen op de kaart, maakt deel uit van een groter jaarlijks onderzoek. Met deze en andere uitkomsten houden we de school op koers en sturen bij als dat nodig is.