Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 1397 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 925
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Sancta meet jaarlijks de tevredenheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers.
Het vensters-onderzoek maakt onderdeel uit van ons eigen jaarlijks tevredenheidsonderzoek. Met deze en andere uitkomsten houden we de school op koers en sturen we bij wanneer dat nodig is.