Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Dit schooljaar zijn we bezig met een visietraject waarin afspraken opnieuw worden geborgd.
De school heeft naast een schoolleider ook een teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw die vooral op processen de leerkrachten volgen. Wekelijks is er een overleg met de MT-leden (bestaande uit de schoolleider, teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw) waarin die processen centraal staan. 
Kwaliteitszorg op het gebied van leerlingen ligt bij de intern begeleiders. We werken volgens het format van het samenwerkingsverband (SWV de Eem) met een schoolondersteuningsprofiel. Zie: Schoolondersteuningsprofiel St. Josephschool
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: