Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Dit schooljaar zijn we bezig met een visietraject waarin afspraken opnieuw worden geborgd.
De school heeft naast een schoolleider ook een teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw die vooral op processen de leerkrachten volgen. Wekelijks is er een overleg met de MT-leden (bestaande uit de schoolleider, teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw) waarin die processen centraal staan. 
Kwaliteitszorg op het gebied van leerlingen ligt bij de intern begeleiders. We werken volgens het format van het samenwerkingsverband (SWV de Eem) met een schoolondersteuningsprofiel. Zie: Schoolondersteuningsprofiel St. Josephschool