Onderwijstijd
Toelichting van de school
Om de resultaten van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn, hanteren wij per vakgebied een bepaald aantal uren. Hierbij hanteren wij een ondergrens van 60% voor de instrumentele vaardigheden (de hoofdvakken lezen, rekenen, schrijven en taal).
Als bijlage voegen wij dit als overzicht toe.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
6 uur
  
5 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
3 uur
  
3 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
                  
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 25 min
  
5 u 25 min
  
5 u 25 min
  
5 u 25 min
  
5 u 25 min
  
5 u 25 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Als bijlage vindt u een schema dat wij hanteren voor in beeld brengen van het aantal uren per vak.
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Zie bijgevoegd schema
 
  
 
      
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Diverse ondersteunende ruimtes