Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Om de resultaten van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn, hanteren wij per vakgebied een bepaald aantal uren. Hierbij hanteren wij een ondergrens van 60% voor de instrumentele vaardigheden (de hoofdvakken lezen, rekenen, schrijven en taal).
Als bijlage voegen wij dit als overzicht toe.