Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Open en doelgericht
Betrokken en begaan
Fundament voor Talent
Goede kwaliteit en zorgvuldig
Gedreven en creatief
Missie en visie
Elke organisatie werkt volgens een bepaalde visie. Zonder visie geen helder doel. En zonder doel is er onvoldoende ontwikkeling.
Het team van de St. Josephschool werkt samen om de kinderen van nu als moreel burger van de toekomst, de kennis en vaardigheden aan te bieden om in de hoogtechnologische maatschappij, waar zij volwassen in zullen zijn, hun talenten te laten ontplooien. Onze visie bestaat uit vier kernwaarden, waarlangs wij ons dagelijks werk doen. 
Wij zijn open en doelgericht
Geloofwaardig zijn, verantwoordelijkheid nemen, helder en oprecht zijn, afspraak is afspraak, doelen stellen en er voor gaan.
Wij zijn betrokken en begaan met de ander
De ander begrijpen en waarderen, gerichtheid op wat goed gaat, talent bewonderen, mild en geduldig zijn.
Wij bieden goede kwaliteit en zijn zorgvuldig
Het goed doen, gaan voor het beste, werken naar het einddoel toe, nauwkeurig vastleggen, blijven leren, verzorgd en opgeruimd zijn.
Wij zijn gedreven en creatief
Oplossingsgericht, origineel, vernieuwend, inspirerend zijn en geloven in de kracht van verandering.
Samen op school
Kinderen horen in een veilige en prettige omgeving naar school te kunnen gaan. De school heeft daarom samen met de kinderen gedragsregels opgesteld waar iedereen op school zich aan moet houden. Deze regels worden vooral aan het begin van ieder schooljaar, maar ook tussentijds met de kinderen besproken.
Wij werken met de methodiek “Vreedzame School”. Deze methodiek past goed in het thema Burgerschap en bouwt mee aan de identiteit van de school. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. We beschouwen de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staan een aantal uitgangspunten centraal:
  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van bemiddeling door leerlingmediatoren. 
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
St. Josephschoolregels
'Ik ga met jou om zoals ik wil dat je met mij omgaat.'
Dit zijn onze vijf basisregels in school:
  • We lopen en praten rustig in school.
  • We houden onze school netjes.
  • We gaan vriendelijk met elkaar om.
  • We lossen conflicten vreedzaam op.
  • We gaan zuinig om met de spullen.