Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 533,7School: 533,7School: 536,5School: 536,5School: 533,9School: 533,9School: 535,8School: 535,8School: 538,1School: 538,1School: 533,7School: 536,5School: 533,9School: 535,8School: 538,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 1% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
71
55
58
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
1 %
1 %
1 %
Score
Score
Score
533,9
70 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
536,5
53 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
533,7
55 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets