Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Onder vertegenwoordigers van toe verwijzende scholen hebben we een enquête gehouden. Deze is bij vensters voor verantwoording opgenomen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
positie van de school
Omschrijving evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
bureau scholen met succes

De resultaten van de externe evaluatie:
zie bijlage

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
zie bijlage

De reden voor de externe evaluatie:
P.R.

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
telefonisch onderzoek bij respondenten
plan van aanpak opgesteld
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?