Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Over het geheel genomen was de inspectie tevreden over de werkwijze en de resultaten van onze scholen. Natuurlijk waren er een aantal aandachtspunten. Deze betroffen vooral het verder, dan wel nauwkeuriger uitwerken van rapportages, groepsplannen en werkschema's. Hier waren we al mee aan de slag gegaan en na de inspectie zijn we nog meer gemotiveerd om dit optimaal te verzorgen. Het volledige inspectierapport met onze uitgebreide toelichting hebben wij ook aan onze ouders verstuurd en op de website geplaatst. Ook u kunt hier onder het kopje downloads de beide stukken bekijken.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: