Onderwijstijd
Toelichting van de school
In ons onderwijsaanbod houden we rekening met de verschillen tussen kinderen en groepen.
Incidenteel worden keuzes gemaakt op basis van de resultaten, waardoor een vak meer onderwijstijd behoeft.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
6 u 15 min
  
4 uur
  
3 u 20 min
  
3 u 20 min
  
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 uur
  
4 uur
  
4 u 40 min
  
4 u 40 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 15 min
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
1 uur
  
1 u 15 min
  
2 u 45 min
  
2 u 45 min
  
3 u 50 min
  
3 u 50 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
1 u 45 min
  
2 uur
  
2 uur
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 u 20 min
  
2 u 20 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
       
30 min
  
30 min
  
45 min
  
45 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
voorbereidend rekenen
 
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 30 min
 
 
voorbereidend lezen
 
  
 
 
8 uur
  
8 uur
 
        
Toelichting bij dit onderwerp
in de groepen 1/2 werken we met een beredeneerd onderwijsaanbod. Gedurende de gehele dag werken we aan doelen tijdens het buitenspelen, gym, werkles, spel in de hoeken etc. 
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
peuterspeelzaal ruimte (vanaf 1 januari 2019)