Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Plusgroep
Leerlingen met Syndroom v. Down
Leerlingen met een specifieke instructiebehoefte
Leerlingen met dyslexie
Leerling met diabetes
Leerling met verborgen Spinoza
Leerling met leukemie
Samenwerking met het VO: ontdekklas
                                         doorstroomklas
Ondersteuning leerkracht en hulpmiddelen
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Gedragsspecialist
3
Intern begeleider
5
Specialist hoogbegaafdheid
3
Kanjercoördinatoren
10