Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal ouders\verzorgers: 65 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 45
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
 
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,5School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,3School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,9
 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,0School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geeft u de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep