Waardering Inspectie
Toelichting van de school
In de regel bezoekt de inspectie de school 1 x per 4 jaar. Wanneer de inspectie tevreden is ontvangt de school een basisarrangement. Dit arrangement geldt steeds voor één jaar en betekent dat de inspectie zich geen zorgen maakt over de onderwijskwaliteit op de school. Jaarlijks voert de inspectie ook het gesprek met het bestuur om te bepalen of het basisarrangement nog geldig is. Onze school heeft een basisarrangement en is in het schooljaar 2011-2012 bezocht. Onze school heeft ook dit schooljaar weer een basisarrangement van de inspectie ontvangen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: