Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussentijdse resultaten worden in januari en juni in alle groepen gemeten met CITO-toetsen.
De resultaten worden besproken op verschillende lagen in de organisatie:
op schoolniveau (interne schoolanalyse)
op groepsniveau in de groepsbespreking 
op individueel niveau