Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Onze school beschikt over een basisarrangement  (de inspectie heeft geen tekortkomingen vastgesteld die noodzaken tot een aangepast arrangement).
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: