Toelichting van de school
De leerlingen die instromen in klas 1 op onze locatie zitten of op het juiste niveau of daarboven. De leerlingen die onder hun niveau zitten zijn afkomstig van andere scholen en zijn ingestroomd in leerjaar 2 of 3.

Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 18,2% (let op: <5) van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 81,8% van de vmbo-b leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 12,5% (let op: <5) van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 31,3% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 56,3% van de vmbo-k leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies