Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Vrij en veilig voelen
Open communicatie
Harmonieuze ontwikkeling
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kinderen krijgen de kans zich harmonieus te ontwikkelen. Daarom is er in ons onderwijsprogramma aandacht voor het HOOFD, het HART en de HANDEN. Hoofd staat voor kennis (cognitieve ontwikkeling), Hart staat voor passie, betrokkenheid en veiligheid (sociaal-emotionele ontwikkeling) en de Handen staan voor toepassen, het doen.
Je veilig voelen is een basisvoorwaarde om te kunnen leren. Daarom investeren we op de Josephschool veel in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.