Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 365,2Inspectie-ondergrens: 358,7
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Onze school heeft in het schooljaar 2016-2017 een gemiddelde score van 539,4 behaald. We scoren daarmee 4,3 punten boven het landelijk gemiddelde. Vorig jaar was het verschil met het landelijk gemiddelde + 3,7 punten. 
De uitstroom van 2016-2017 staat hieronder beschreven:
 • VWO (Atheneum en Gymnasium): 30 leerlingen  
 • HAVO-VWO: 15 leerlingen
 • HAVO: 14 leerlingen
 • VMBO-T/HAVO: 8 leerlingen
 • VMBO-T: 8 leerlingen
 • VMBO-Basis/Kader: 1 leerling
 • VMBO Gemengd-Theoretisch: 2 leerlingen
 • VMBO- Gemengd: 2 leerlingen
 • VMBO-Kader: 1 leerling
 • LWOO: VMBO Basis-Kader: 3 leerlingen
 • LWOO: VMBO Gemengd: 1 leerling