Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,1% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,1% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,5% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,1% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,5% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,6% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 7,3% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 3,6% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 20,9% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 68,2% van het personeel is 25-35 jaar.
Toelichting van de school
Het schoolteam bestaat uit de directeur, de leerkrachten, een intern begeleider, een kwaliteitsmedewerker, een administratief medewerker en een conciërge. De directeur, de intern begeleider, de kwaliteitsmedewerker en de leerkrachten geven samen vorm aan het onderwijs op school. Zij hebben regelmatig overleg over onderwijsinhoudelijke en praktische onderwerpen in team- en bouwvergaderingen, op studiedagen, in managementteamoverleg, in leerlingbespreking en tijdens zorgteams. Gezamenlijk zorgt het team voor kwalitatief goed onderwijs op de hele school voor alle leerlingen. De leerkrachten begeleiden de kinderen in de groep, zij volgen de ontwikkeling van kinderen en informeren hierover de ouders. De school wordt geleid door de directeur. Hij bewaakt de financiën en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daarnaast stuurt de directeur de praktische zaken aan, zoals onderhoud en beheer. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren en de kwaliteitsmedewerker het managementteam. Bouwcoördinatoren zijn leerkrachten met een specifieke coördinerende taak. De bouwcoördinatoren dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de onderwijskundige doorgaande lijn in de onder- en bovenbouw. Zij geven samen met de directeur sturing aan het beleid van de school en zijn het aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.