Examencijfers
Toelichting van de school
De school heeft (nog) geen toelichting gegeven.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 6,7 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.Vergelijkingsgroep: 6,6 op het vmbo-(g)t.School: 6,5 op het vwo.School: 6,5 op het havo.School: 6,6 op het vmbo-(g)t.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,5 op het vwo in 2018-2019.6,5 op het havo in 2018-2019.6,6 op het vmbo-(g)t in 2018-2019.6,5 op het vwo in 2017-2018.6,4 op het havo in 2017-2018.6,6 op het vmbo-(g)t in 2017-2018.6,5 op het vwo in 2016-2017.6,3 op het havo in 2016-2017.6,7 op het vmbo-(g)t in 2016-2017.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2016-2017
 
2017-2018
 
2018-2019
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
vmbo-(g)t
6,6
6,6
6,7
 
6,6
6,6
6,6
 
6,6
6,5
6,6
 
havo
6,4
6,1
6,3
 
6,5
6,2
6,4
 
6,5
6,2
6,5
 
vwo
6,7
6,2
6,5
 
6,6
6,2
6,5
 
6,7
6,3
6,5
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2018-2019?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
vmbo-(g)t
6,6
6,6
 
6,5
6,4
 
6,6
6,6
Aardrijkskunde
6,2
6,4
 
6,2
6,2
 
6,2
6,3
Biologie (oud)
6,6
6,4
 
6,9
6,4
 
6,7
6,4
Duitse taal
6,3
6,4
 
5,7
6,1
 
6,0
6,3
Economie
6,3
6,3
 
6,3
6,2
 
6,3
6,3
Engelse taal
6,9
6,7
 
6,6
6,6
 
6,8
6,7
Franse taal
7,0
6,5
 
7,3
6,3
 
7,0
6,4
Geschiedenis en staatsinrichting
6,0
6,5
 
6,4
6,4
 
6,2
6,5
Kunstvakken II beeldende vakken - tekenen
6,5
6,8
 
6,5
6,5
 
6,6
6,7
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
6,9
7,0
    
7,0
7,0
Natuur- en scheikunde I
6,6
6,4
 
6,9
6,3
 
6,7
6,3
Natuur- en scheikunde II
6,7
6,4
 
7,0
6,4
 
6,8
6,4
Nederlandse taal
6,5
6,5
 
6,5
6,3
 
6,5
6,4
Spaanse taal
6,5
6,6
 
6,3
6,3
 
6,4
6,5
Wiskunde
6,5
6,5
 
6,6
6,4
 
6,5
6,5
havo
6,5
6,5
 
6,2
6,3
 
6,5
6,5
Aardrijkskunde
6,5
6,3
 
6,0
6,3
 
6,3
6,3
Bewegen, sport en maatschappij
7,0
6,8
    
7,1
6,9
Biologie
6,0
6,2
 
5,8
6,0
 
5,9
6,1
Culturele en kunstzinnige vorming
6,9
7,0
    
6,9
7,0
Duitse taal en literatuur
6,3
6,3
 
5,8
5,9
 
6,1
6,2
Economie
6,3
6,2
 
6,0
6,2
 
6,2
6,2
Engelse taal en literatuur
6,7
6,6
 
6,6
6,8
 
6,7
6,8
Franse taal en literatuur
7,0
6,4
 
6,3
5,9
 
6,8
6,1
Geschiedenis
5,9
6,3
 
6,0
6,3
 
6,0
6,3
Handvaardigheid
6,8
6,8
 
6,3
6,0
 
6,6
6,4
Maatschappijleer
6,8
6,8
    
6,9
6,8
Management en organisatie
6,5
6,2
 
5,9
6,2
 
6,3
6,2
Muziek
6,8
6,9
 
6,1
6,3
 
6,4
6,6
Natuur, leven en technologie
6,8
6,7
    
6,9
6,7
Natuurkunde
6,4
6,3
 
6,3
6,4
 
6,3
6,4
Nederlandse taal en literatuur
6,4
6,4
 
6,3
6,2
 
6,4
6,3
Scheikunde
6,1
6,2
 
6,5
6,5
 
6,3
6,4
Spaanse taal en literatuur
6,1
6,4
 
5,9
6,4
 
6,1
6,5
Wiskunde A
6,6
6,3
 
6,6
6,5
 
6,6
6,4
Wiskunde B
6,1
6,3
 
6,2
6,7
 
6,1
6,5
Wiskunde D
6,8
6,6
    
7,0
6,7
vwo
6,7
6,8
 
6,3
6,5
 
6,5
6,7
Aardrijkskunde
6,3
6,6
 
6,2
6,3
 
6,3
6,5
Biologie
6,7
6,5
 
6,2
6,2
 
6,4
6,4
Duitse taal en literatuur
6,4
6,5
 
6,0
6,3
 
6,3
6,4
Economie
6,7
6,5
 
6,1
6,4
 
6,4
6,4
Engelse taal en literatuur
6,5
7,0
 
6,6
7,0
 
6,5
7,0
Filosofie
7,2
6,9
 
6,1
6,6
 
6,8
6,8
Franse taal en literatuur
6,5
6,7
 
6,2
6,4
 
6,4
6,6
Geschiedenis
6,5
6,7
 
6,1
6,3
 
6,4
6,5
Latijnse taal en cultuur
6,8
6,6
 
7,4
6,7
 
7,1
6,7
Maatschappijleer
6,7
7,1
    
6,8
7,1
Management en organisatie
7,1
6,6
 
6,3
6,3
 
6,7
6,5
Muziek
7,0
7,3
 
6,4
6,5
 
6,8
6,9
Natuur, leven en technologie
7,0
7,1
    
7,0
7,1
Natuurkunde
6,8
6,6
 
6,2
6,6
 
6,5
6,6
Nederlandse taal en literatuur
6,7
6,7
 
5,8
6,2
 
6,3
6,5
Scheikunde
6,4
6,5
 
6,4
6,5
 
6,4
6,6
Spaanse taal en literatuur
6,4
6,8
 
5,6
6,4
 
6,0
6,6
Wiskunde A
6,5
6,6
 
6,6
6,9
 
6,6
6,8
Wiskunde B
6,8
6,7
 
7,1
7,0
 
6,9
6,9
Wiskunde C
6,5
6,5
 
6,9
6,3
 
6,6
6,5
Wiskunde D
7,1
7,4
    
7,2
7,4