Waardering Inspectie
Toelichting van de school
In 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland en kregen we – net als in de jaren daarvoor  – het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat onze school het vertrouwen heeft van de inspectie en dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.
Begin 2016 zijn zowel onze school als ons bestuur - Stichting KOC Groningen - door de inspectie bezocht in het kader van een pilot Bestuursgericht Toezicht. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.
Het oordeel van de inspectie was positief: Ons bestuur stuurt voldoende op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten en communiceert goed met belanghebbenden. Daarnaast voldoet het bestuur aan de gecontroleerde wettelijke voorschriften en is de financiële positie in orde.
Op de onderdelen "Doelen, evaluatie en verbetering" en "Structuur en cultuur" krijgt onze school een voldoende  en "Verantwoording en dialoog" wordt als goed beoordeeld.  Dit is een mooie verbetering ten opzichte van het inspectiebezoek van 2013.
Het rapport van juni 2016 is ter informatie bijgevoegd. Dit rapport is niet via de website van de inspectie beschikbaar omdat het onderzoek een pilot betrof.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?