Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school
In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol.
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Een schoolbrede aanpak is het meest effectief in pestpreventie. De veiligheidsbeleving van leerlingen van KBS De Pionier is aantoonbaar hoog. De methode KWINK wordt gebruikt als basis voor het aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming. Deze methode voldoet aan de daartoe gestelde wettelijke eisen. 
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (inclusief burgerschap en mediawijsheid) voor groep 1 t/m 8. In de lessen wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan groepsvorming en de fasen die een groep gedurende een schooljaar doormaakt. Competenties waar Kwink aan werkt zijn: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties kunnen hanteren. 
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: Veiligheidsmonitor

Toelichting van de school
Jaarlijks wordt de sociale veiligheidsbeleving van zowel leerlingen, medewerkers en ouders gemeten en verwerkt door een externe, onafhankelijke instantie. Uit de verslaglegging blijkt dat De Pionier op alle gescreende domeinen beter scoort dan het landelijk gemiddelde.  
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Boersma (pesten@kbspionier.nl)
Mevr. Noordhoff / van der Vlugt (icp@kbspionier.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?