Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Aantal ouders\verzorgers: 320 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 116
Bron: BvPO
School: gemiddeld cijfer is 8,4
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 9,0
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 9,0
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,5
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,7
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 7,7
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 8,5
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,8