Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Aantal ouders\verzorgers: 320 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 116
Bron: BvPO
School: gemiddeld cijfer is 8,4