Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 87,0School: 87,0School: 86,8School: 86,8School: 85,0School: 87,0School: 86,8Inspectie-ondergrens: 80,0Inspectie-ondergrens: 79,9Inspectie-ondergrens: 80,0
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Scholen hebben voor het afnemen van de eindtoets de keuze uit meerdere onafhankelijke toetsen. De Pionier neemt sinds 2017 de IEP af. De (bovengemiddelde) uitslag van de IEP is in overeenstemming met de door de school afgegeven adviezen VO. Uit informatie die op de website Scholen op de Kaart wordt gegeven, bijkt dat de kwaliteit van deze adviezen door de jaren heen hoog is. 
Voor het optimaal volgen van de leerlingen vergelijkt de school de resultaten van observatietoetsen, methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. Voor deze laatste toetsen gebruikt De Pionier de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito.
Analyse van deze toetsen geeft ons, met onze observaties in de klas, goed inzicht in de onderwijsbehoeften van elk kind, zodat we het onderwijs zo veel mogelijk op het kind en de groep kunnen afstemmen. Naast deze observaties en toetsen is in groep 8 de NIO (intelligentie) toets afgenomen. De hoeveelheid aan gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de NIO geeft de school een gedegen onafhankelijk beeld van de kennis, leerbaarheid en onderwijsbehoeften van een leerling. In combinatie met de bevindingen van de leerkracht en de visie van ouders en het kind kan hiermee een goed onderbouwd advies afgegeven worden.