Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 9,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 18,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 11,1% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,9% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 13,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 9,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 26,2% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 11,5% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 34,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Conform regionale afspraken zijn de  gegeven schooladviezen tot en met 2016 enkelvoudig verwerkt. Hierdoor zijn leerlingen met een tweeledig advies opgenomen in de percentages behorend bij het laagste onderwijsniveau. Voor KBS De Pionier leidt dit tot een vertekend beeld. De getoonde grafiek met gegevens over de betrokken brugklassen geeft een realistischer beeld. 
Meer informatie over de POVO procedure (verwijzing naar en aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs) is te vinden op www.naarhetvo.nl.