Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,4% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 19,6% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,3% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,7% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 18,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 34,2% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 32,7% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 15,0% van het personeel is 25-35 jaar.
Toelichting van de school
Op KBS De Pionier werkt een groep enthousiaste leerkrachten die iedere dag weer zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Zij worden hierin ondersteund door de intern begeleider, collega's van de leerlingenzorg, de conciërge, administratief medewerker en de  onderwijsassistenten van de school.
Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. We hebben binnen onze school onder andere: een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een rekencoördinator, een taal- leescoördinator, een cultuurcoördinator, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist, een catechesecoördinator en een coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling. Een grote groep collega's heeft de opleiding tot excellente leerkracht afgerond of heeft een aanvullende HBO+ of universitaire opleiding.
Het team van KBS De Pionier is stabiel waardoor het collectieve geheugen en de gedeelde ervaringen groot zijn. Dit draagt bij aan een vertrouwd en veilig klimaat binnen de school.