Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
KBS De Pionier heeft het basisarrangement waarbij geldt dat de opbrengsten in orde zijn, evenals het onderwijsleerproces en de begeleiding. Een aantal onderdelen daarvan worden door de inspectie zelfs goed genoemd (didactisch handelen, afstemmen van de instructie op de verschillen tussen leerlingen, samenhangend systeem van instrumenten om de resultaten van de leerlingen te volgen). 
Vanuit deze solide basis blijft de school zich vernieuwen en ontwikkelen. Dit gebeurt zowel op onderwijsinhoud als op meer beleidsmatige terreinen.