Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 17,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,4% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 24,5% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 3,8% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,3% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 1,9% van de leerlingen met een onbekend advies uitgestroomd naar overig.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwooverigoverigoverig
Toelichting van de school
Gedurende de jaren dat een leerling op het middelbaar onderwijs zit, blijft de school de leerling volgen.
Scholen ontvangen middels een anonieme terugkoppeling gegevens van hun oud-leerlingen. Hierdoor zijn wij in staat om te evalueren of het juiste advies is gegeven. Kijkend naar de afgelopen jaren kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de gegeven adviezen hoog is.