Aantal leerlingen
Toelichting van de school
KBS De Pionier is een populaire school met een stabiele leerlingenpopulatie. Voor de meeste groepen geldt een wachtlijst waardoor - zeker voor de kleutergroepen - tijdig aanmelden noodzakelijk is. In de onderbouw worden de leerlingen verdeeld over 5 groepen 1/2. Hierdoor is sprake van een overzichtelijke klas bij de start na de zomervakantie en een geleidelijke instroom gedurende het schooljaar. Deze instroom vindt plaats met inachtneming van de aanmeldings- en plaatsingslijsten. Instroom van 4-jarigen gedurende zes weken voor de zomervakantie wordt door het leeftijdsverschil tussen deze leerlingen en de oudste kleuters (in deze periode bijna groep 3) door de school afgeraden, maar is wel toegestaan.
Vanaf groep 3 is steeds sprake van 2 parallelklassen waarbij nergens sprake is van combinatiegroepen. 
Binnen de Scholenstichting Pastoor Ariëns is een afweging gemaakt voor wat betreft de groepsgrootte. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van hoogwaardig onderwijs vanuit een gezonde financiële basis. Hierdoor wordt onder andere ook de inzet van fulltime interne begeleiding, onderwijsassistenten, de remedial teacher en de vakdocenten gymnastiek, beeldende vorming en muziek mogelijk gemaakt. 
Als voor een klas (of een leerjaar) de maximale groepsgrootte wordt bereikt, geldt voor die groep of dat leerjaar een stop op het plaatsen van nieuwe leerlingen.  Over alle leerjaren gerekend is de gemiddelde groepsgrootte op De Pionier per de teldatum 28. 
Voor de kleutergroepen geldt een maximum aantal leerlingen binnen een range van 32 tot 34. Daarbij geldt ook dat de omvang van de groepen 2 in verhouding moet zijn met de maximale omvang van de groepen 3. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt een range tussen de 30 en 32 leerlingen gehanteerd. In het schooljaar 2018-2019 lag het leerlingenaantal in de groepen 3 tot en met 8 tussen een range van 26 en, bij één groep, 31.
Als middel om de hiervoor genoemde groepsgrootte te handhaven, werkt De Pionier indien van toepassing met een wachtlijst. Deze treedt in werking bij de ondergrens (=30 leerlingen) van de genoemde range. De directie van de school maakt de afweging of binnen de genoemde range in een bepaalde groep in alle redelijkheid en billijkheid nog leerlingen kunnen worden geplaatst en neemt de uiteindelijke beslissing. Het gebouw van De Pionier heeft geen lift. In het schooljaar 2019-2020 is sprake van 17 groepen.
Het aannamebeleid van de school is als bijlage opgenomen op de schoolpagina van Scholen op de kaart.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen.School: 466 leerlingen.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
School: 466 leerlingen in 2018-2019.School: 466 leerlingen in 2018-2019.School: 468 leerlingen in 2017-2018.School: 468 leerlingen in 2017-2018.School: 472 leerlingen in 2016-2017.School: 472 leerlingen in 2016-2017.School: 468 leerlingen in 2015-2016.School: 468 leerlingen in 2015-2016.School: 445 leerlingen in 2014-2015.School: 445 leerlingen in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 213,7 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,7 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 212,1 leerlingen in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 212,1 leerlingen in 2014-2015.School: 466 leerlingen in 2018-2019.School: 468 leerlingen in 2017-2018.School: 472 leerlingen in 2016-2017.School: 468 leerlingen in 2015-2016.School: 445 leerlingen in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 213,9 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 213,7 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 213,2 leerlingen in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 212,1 leerlingen in 2014-2015.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld naar leeftijd in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,3 leerlingen van 13 jaar.Vergelijkingsgroep: 4,0 leerlingen van 12 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,5 leerlingen van 11 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,0 leerlingen van 10 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 9 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,2 leerlingen van 8 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen van 7 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen van 6 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,1 leerlingen van 5 jaar.Vergelijkingsgroep: 26,2 leerlingen van 4 jaar.School: 1 leerling(en) van 13 jaar.School: 11 leerling(en) van 12 jaar.School: 56 leerling(en) van 11 jaar.School: 59 leerling(en) van 10 jaar.School: 55 leerling(en) van 9 jaar.School: 55 leerling(en) van 8 jaar.School: 59 leerling(en) van 7 jaar.School: 54 leerling(en) van 6 jaar.School: 58 leerling(en) van 5 jaar.School: 58 leerling(en) van 4 jaar.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 26,6 leerlingen in leerjaar 8.Vergelijkingsgroep: 27,3 leerlingen in leerjaar 7.Vergelijkingsgroep: 27,5 leerlingen in leerjaar 6.Vergelijkingsgroep: 27,5 leerlingen in leerjaar 5.Vergelijkingsgroep: 28,1 leerlingen in leerjaar 4.Vergelijkingsgroep: 27,8 leerlingen in leerjaar 3.Vergelijkingsgroep: 27,9 leerlingen in leerjaar 2.Vergelijkingsgroep: 22,8 leerlingen in leerjaar 1.School: 61 leerlingen in leerjaar 8.School: 60 leerlingen in leerjaar 7.School: 54 leerlingen in leerjaar 6.School: 56 leerlingen in leerjaar 5.School: 58 leerlingen in leerjaar 4.School: 58 leerlingen in leerjaar 3.School: 61 leerlingen in leerjaar 2.School: 58 leerlingen in leerjaar 1.
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in 2018-2019?
School: 47,6% meisjes.School: 52,4% jongens.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 49,6% meisjes.Vergelijkingsgroep: 50,4% jongens.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?