Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:00
12:00
 
12:30
14:00
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:00
12:00
 
12:30
14:00
 
-
 
Woensdag
-
 
08:00
12:00
 
12:30
14:00
 
-
 
Donderdag
-
 
08:00
12:00
 
12:30
14:00
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:00
12:00
 
12:30
14:00
 
-
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Vijf gelijke dagen model
vijf identieke schooldagen zonder vrije middag
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
  • In samenwerking met Humankind kinderopvang, Villa Fluitketel en Lavendeltuin
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
In het schoolgebouw
Nee
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
  • In samenwerking met Humankind, Villa Fluitketel en Lavendeltuin
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Veel leerlingen gaan naar BSO Eigenwijs van Humankind. Naast de school hebben zij hun eigen locatie. Ze maken voor het spelen gebruik van ons schoolplein.
Tevens verzorgt Actief4Kids naschoolse opvang bij de sportvelden. De leerlingen worden met een taxi vervoerd naar de naschoolse opvang.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
19-10-2019
27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2020
01-03-2020
Meivakantie
25-04-2020
03-05-2020
Zomervakantie
18-07-2020
30-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
groep 3
dinsdag en woensdag
bewegingsonderwijs
groep 4
dinsdag en woensdag
bewegingsonderwijs
groep 5
dinsdag en woensdag
bewegingsonderwijs
groep 6
dinsdag en woensdag
bewegingsonderwijs
groep 7
dinsdag en woensdag
bewegingsonderwijs
groep 8
dinsdag en woensdag