Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De leerlingen van groep 4 krijgen elke week  muziekles van een vakleerkracht
Een dag in de week verzorgt de vakleerkracht bewegingsonderwijs samen met de leerkracht de gymles.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
zie ons vervangingsbeleid april 2020
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?