Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
We vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
We helpen elkaar
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. De doelen die wij willen bereiken:
• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt. (Ook mediation);
• bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
• verantwoordelijkheid nemen;
• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.
Wij zijn een Kanjerschool.