Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
Aantal ouders\verzorgers: 174 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 97
Bron: Vensters