Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Al onze leerlingen nemen deel aan de cito toets. Dat geldt voor de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Tevens geldt dit voor de leerlingen met een advies voor leerweg ondersteunend onderwijs. Twee leerlingen hadden een ontwikkelingsperspectief. Er waren 5 leerlingen met een advies leerweg ondersteunend onderwijs.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 531,0School: 531,0School: 536,4School: 536,4School: 535,1School: 535,1School: 535,4School: 535,4School: 530,9School: 530,9School: 531,0School: 536,4School: 535,1School: 535,4School: 530,9Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,6
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
26
29
24
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
2 %
1 %
0 %
Score
Score
Score
535,1
26 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
536,4
29 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
531,0
21 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets