Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 531,0School: 531,0School: 536,4School: 536,4School: 535,1School: 535,1School: 535,4School: 535,4School: 530,9School: 530,9School: 531,0School: 536,4School: 535,1School: 535,4School: 530,9Inspectie-ondergrens: 535,2Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Al onze leerlingen nemen deel aan de cito toets. Dat geldt voor de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Tevens geldt dit voor de leerlingen met een advies voor leerweg ondersteunend onderwijs. Twee leerlingen hadden een ontwikkelingsperspectief. Er waren 5 leerlingen met een advies leerweg ondersteunend onderwijs.