Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Bijgevoegd het schoolondersteuningsprofiel van het Cals College Nieuwegein. Net zoals in het voorgaande jaar heeft Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Utrecht-Zuid aan Perspectief op School de opdracht gegeven om samen met de scholen per locatie een schoolondersteuningsprofiel te maken. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het betreft zowel de ondersteuning die op de school aanwezig is, als die door het schoolbestuur, samenwerkingsverband en derden beschikbaar wordt gesteld.  
De gegevens zijn gebaseerd op de situatie van 2017-2018. 
·         Wanneer er een vinkje voor een ondersteuning staat, dan is deze ondersteuning beschikbaar.
·         Het percentage achter de ondersteuning geeft de aanwezigheid van betreffende ondersteuning in de vergelijkingsgroep aan.