Schoolplan
Wat is het schoolplan van de school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Na een uitgebreide consultatie van interne en externe stakeholders heeft het Cals College vier onderwijskundige thema’s voor de nabije toekomst geformuleerd die aansluiten bij het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs:
De verbinding van binnen- en buitenwereld;
De realisatie van een kern- en keuzecurriculum;
De begeleiding van leerlingen;
Cals als een vitale gemeenschap.
Deze koers is vastgelegd in het onderwijskundig beleidskader Cals College 2018-2022 ‘Op weg naar toekomstbestendig onderwijs’ (maart 2018).