Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
De gezonde school
Aandacht voor gezondheid op onze school vinden wij erg belangrijk. Dit zie je terug in het onderwijsaanbod en door duidelijke gezamenlijke afspraken die te maken hebben rondom voeding en beweging.
De GGD helpt ons hierbij.
Kinderen brengen ongeveer 26 uur per week door op de basisschool om te leren en te spelen. Daarom is het belangrijk dat op school aandacht is voor thema's zoals pesten en voeding. Gezonde leerlingen zitten beter in hun vel, hierdoor leren ze beter.
De Gezonde Schooladviseur van de GGD adviseert en ondersteunt scholen bij de aanpak van een of meerdere gezondheidsthema's. Hij of zij adviseert niet allen over pesten en voeding, maar ook over: bewegen, mondgezondheid, weerbaarheid, sociale vaardigheid, relaties / seksualiteit,mediawijsheid,roken en alcohol.
De GGD geeft ook groepslessen op het basisonderwijs. De kinderen van groep 7 krijgen bijvoorbeeld een les over een gezonde leefstijl.
Voor meer informatie klik hier
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
07:30
 
08:30
12:00
 
12:30
14:15
 
18:30
De opvang wordt verzorgd door Bambi.
Dinsdag
07:30
 
08:30
12:00
 
12:30
14:15
 
18:30
De opvang wordt verzorgd door Bambi.
Woensdag
07:30
 
08:30
12:00
 
12:30
14:15
 
18:30
De opvang wordt verzorgd door Bambi.
Donderdag
07:30
 
08:30
12:00
 
12:30
14:15
 
18:30
De opvang wordt verzorgd door Bambi.
Vrijdag
07:30
 
08:30
12:30
 
-
-
 
18:30
De opvang wordt verzorgd door Bambi.
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
In het schoolgebouw
Ja
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
-
-
-
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
In het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Kinderopvang Bambi
In onze school is Kinderopvang Bambi gevestigd.
Zij bieden verschillende opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Samen vormen wij een Brede School.
Kinderdagverblijf Kiekeboe vangt kinderen van 0-4 jaar op tussen 7.30 uur en 18.00 uur. Daarnaast is er PeuterPlus Kiekeboe, waar kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar tussen 7.30 uur en 14.15 uur een voorschools activiteitenprogramma krijgen aangeboden. De PeuterPlus heeft ook mogelijkheden voor VVE-plaatsingen.
Voor de schoolgaande kinderen kan gebruik gemaakt worden van de BSO. Zij zijn elke ochtend van 7.30-8.30 uur geopend en naschools tot 18.30 uur. Bij voldoende aanmeldingen zijn zij op studiedagen en vakantiedagen de gehele dag geopend.
Kinderopvang Bambi is het gehele jaar geopend, met uitzondering van officieel erkende feestdagen.
Naast deze opvanglocatie beschikt kinderopvang Bambi ook over meerdere gastouders in Lichtenvoorde.
Wil je meer informatie over opvang voor je kind? Loop even bij ze binnen of neem contact op via info@kinderopvangbambi.nl of 0543-473288.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020-2021?
Vakantie
Van
Tot en met
Kermis Lichtenvoorde
14-09-2020
15-09-2020
Herfstvakantie
17-10-2020
25-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020
03-01-2021
Voorjaarsvakantie
13-02-2021
21-02-2021
Goede Vrijdag
02-04-2021
02-04-2021
Tweede Paasdag
05-04-2021
05-04-2021
Meivakantie
24-04-2021
09-05-2021
Koningsdag
27-04-2021
27-04-2021
Nationale Herdenking
04-05-2021
04-05-2021
Bevrijdingsdag
05-05-2021
05-05-2021
Hemelvaartsdag
13-05-2021
13-05-2021
Dag na Hemelvaart
14-05-2021
14-05-2021
Tweede Pinksterdag
24-05-2021
24-05-2021
Zomervakantie
17-07-2021
29-08-2021
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
3
Maandag en woensdag
Gymnastiek
4
Maandag en woensdag
Gymnastiek
5
Maandag en woensdag
Gymnastiek
6
Maandag en woensdag
Gymnastiek
7
Maandag en woensdag
Gymnastiek
8
Maandag en woensdag
Toelichting bij dit onderwerp
Als school vinden wij veilig deelnemen aan bewegingsonderwijs erg belangrijk.
Daarom is het dragen van gymschoenen en gymkleding tijdens de bewegingslessen van groep 3 t/m 8 verplicht.
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Zie jaarkalender ouderportaal.
Zie jaarkalender ouderportaal.
Zie jaarkalender ouderportaal.
Toelichting bij dit onderwerp
Mondelinge communicatie met medewerkers:
Wij vinden mondelinge communicatie met leerlingen en ouders belangrijk. Het is altijd mogelijk om een afspraak met één van de medewerkers te maken. Wanneer u een gesprek met de leerkracht(en) wilt, vragen wij u om dit na schooltijd af te spreken. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch, via de mail of het ouderportaal een afspraak te maken.
Tijdens een schooljaar plannen wij aan het begin een groepsinformatieavond. Tijdens deze avond geeft de leerkracht relevante informatie over het aankomend schooljaar en krijgt u gelegenheid om vragen te stellen.
Daarnaast houden wij in oktober en juni ouder-kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden wederzijdse verwachtingen van leerlingen, ouders en leerkrachten wat betreft het schooljaar op elkaar afgestemd. Tijdens deze gesprekken mogen kinderen vanaf groep 3 mee. 
Spreekuren jeugdverpleegkundige GGD:
De jeugdverpleegkundige van de school helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en/of ogen test helpt zij u graag.
Een aantal keer per schooljaar komt zij naar school om vragen van leerlingen, ouders en/of medewerkers te beantwoorden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar school te komen dan kunt u altijd via de mail in contact komen met de jeugdverpleegkundige om een afspraak in te plannen.