Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
De scholen van Paraat hebben samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen een realistisch strategisch beleid opgesteld. In het schooljaar 2020-2021 werken wij met drie ambitiegroepen. Deze ontwikkelteams richten zich op de volgende onderwerpen:
  • Onderwijsverbetering op het gebied van rekenen.
  • Onderwijsverbetering op het gebied van spelling.
  • Hoe geven wij meer eigenaarschap aan leerlingen over het leerproces. 
Deze drie ambitiegroepen starten met het formulieren van ambities. Vervolgens is de onderwijsverbetering aan het einde van het schooljaar zichtbaar in ons onderwijs.
De zorgafspraken 2020-2021 hebben wij in een document uitgewerkt.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: