Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
De scholen van Paraat hebben samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen een realistisch strategisch beleid opgesteld. In het schooljaar 2019-2020 werken wij via het jaarplan aan de volgende ambities:
  • Vanuit de gezamenlijke visie op leesonderwijs hebben wij de nieuwe methode Estafette geïmplementeerd (inclusief directe instructiemodel) voor de groepen 4 t/m 8. Het doel is om op schoolniveau hogere opbrengsten te realiseren.
  • Gezamenlijk met het team hebben medewerkers de uitkomsten van de vragenlijsten geanalyseerd (Succes!Spiegel). Wij hebben duidelijk omschreven wat we verstaan onder eigenaarschap bij leerlingen. Uiteindelijk is in de klas zichtbaar hoe leerlingen meer eigenaarschap laten zien binnen het leerproces.
  • Afstemming binnen de gehele organisatie op het gebied van klassenmanagement. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: