Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De scholen van Paraat hebben samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen een realistisch strategisch beleid opgesteld. In het schooljaar 2019-2020 werken wij via het jaarplan aan de volgende ambities:
  • Vanuit de gezamenlijke visie op leesonderwijs hebben wij de nieuwe methode Estafette geïmplementeerd (inclusief directe instructiemodel) voor de groepen 4 t/m 8. Het doel is om op schoolniveau hogere opbrengsten te realiseren.
  • Gezamenlijk met het team hebben medewerkers de uitkomsten van de vragenlijsten geanalyseerd (Succes!Spiegel). Wij hebben duidelijk omschreven wat we verstaan onder eigenaarschap bij leerlingen. Uiteindelijk is in de klas zichtbaar hoe leerlingen meer eigenaarschap laten zien binnen het leerproces.
  • Afstemming binnen de gehele organisatie op het gebied van klassenmanagement.