Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Klik hier voor de verdeling van leerkrachten over de groepen.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Kortdurende vervangingen (maximale duur van twee weken) worden zoveel mogelijk intern opgelost. Onder kortdurende vervangingen verstaan wij: ziekteverzuim;- calamiteitenverlof (bijv. doktersbezoek);- scholingsverlof;- rechtspositioneel verlof (verhuizing, huwelijk, overlijden e.d.;- extra inzet (tijdens toetsperiodes).
Dit betekent dat wij een vervangingsscenario hebben opgesteld. Bij verlof van vaste leerkrachten zetten wij eigen leerkrachten in. Soms is dit toch niet mogelijk. Wanneer deze situatie zich voordoet, zullen wij kijken of het mogelijk is om één van de intern begeleiders of de directeur voor de groep te zetten. In uiterste nood en bij langdurige vervangingen (meer dan twee weken) kunnen wij een beroep doen op de vervangingspool.
Op deze wijze willen wij voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, dit zien wij pas als laatste mogelijkheid.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.