Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Tijdens werkoverleggen analyseren wij samen met het team de tussenresultaten van de methodetoetsen en Cito-toetsen. In de dag- en weekplanningen worden de nodige aanpassingen door leerkrachten gedaan wat betreft het onderwijsleerproces. Zo kunnen leerkrachten het onderwijs op tijd bijsturen. De leerkrachten kunnen hierin ondersteuning krijgen door de intern begeleider en directeur. Vroegtijdig bespreken we gezamenlijk het onderwijsleerproces en de resultaten van de leerlingen om de juiste keuzes te kunnen maken in het onderwijsaanbod.